Name:

Jingui Road Bridge across Liuyang River in Changsha City in Hunan Province